Trang Chính   |   Tĩnh Niệm   |   Thánh Ca    |   Tình Ca   |    Sách Hay    |    Nối Kết    |    Liên Lạc

Trang Chính
Tĩnh Niệm
Thánh Ca
Sách Hay
Nối Kết
Liên Lạc

CD Về Miền Đất Mới - Chưa thực hiện

Về Miền Đất Mới..............................

Tặng Vật Tình Yêu...........................

Muối Men cho Đời............................

Ngài Đã Thương Ban........................

Xin Ơn An Bình................................

Ngài Mặt Trời Yêu Thương................

Nguồn Suối Thánh Linh....................

Nồng Thắm Tin Yêu.........................

Têrêxa Ươm Ngát Nụ Hồng...............

Triều Thiên Vinh Quang....................

Cho Con Đến Với Ngài......................

Cảm Tạ Chúa..................................   

Bản nhạc dạng pdf

 

MIDI file - giai điệu đơn để tự tập hát

 

Orchestra với Melody

 

Playback Orchestra

Copyright © 2016 by Hưng-Ca
Ngai Chet Cho Toi.MID

 Ghi chú: Một số trang web ghi lầm tên của bài
  “Cho Con Đến Với Ngài” thành “Này Con Xin Đến.”

 

  Phần hòa âm phối khí do nhạc sĩ Quang Đạt thực   hiện.

 

 Các Ca Đoàn có thể thực hiện audio CD để gây quỹ,   xin đừng ngại liên lạc với Hồng-Trần.

 

 Nếu Bạn muốn được Hồng-Trần báo tin riêng về   những bản nhạc mới mỗi khi phát hành, xin ghi danh   với Hồng-Trần:

 

HongTranPhamDinhDai@gmail.com

Ngai Chet Cho Toi.MID
Ngai Chet Cho Toi.MID
Ngai Chet Cho Toi.MID
Ngai Chet Cho Toi.MID
Ngai Chet Cho Toi.MID
Ngai Chet Cho Toi.MID
Ngai Chet Cho Toi.MID
Ngai Chet Cho Toi.MID
Ngai Chet Cho Toi.MID
Ngai Chet Cho Toi.MID
Ngai Chet Cho Toi.MID
01VeMienDatMoi-melody.mp3
01VeMienDatMoi-nhac.mp3
Ve Mien Dat Moi.pdf
02TangVatTinhYeu-melody.mp3
02TangVatTinhYeu-nhac.mp3
Tang Vat Tinh Yeu.pdf
03MuoiMenChoDoi-melody.mp3
03MuoiMenChoDoi-nhac.mp3
Muoi Men cho Doi.pdf
07NgaiDaThuongBan-melody.mp3
07NgaiDaThuongBan-nhac.mp3
Ngai Da Thuong Ban.pdf
06XinOnAnBinh-melody.mp3
06XinOnAnBinh-nhac.mp3
Xin On An Binh.pdf
09NgaiMatTroiYeuThuong-melody.mp3
09NgaiMatTroiYeuThuong-nhac.mp3
Ngai Mat Troi Yeu Thuong.pdf
11NguonSuoiThanhLinh-melody.mp3
11NguonSuoiThanhLinh-nhac.mp3
Nguon Suoi Thanh Linh.pdf
10NongThamTinYeu-melody.mp3
10NongThamTinYeu-nhac.mp3
Nong Tham Tin Yeu.pdf
04TeresaUomNgatNuHong-melody.mp3
04TeresaUomNgatNuHong-nhac.mp3
Terexa Uom Ngat Nu Hong.pdf
12TrieuThienVinhQuang-melody.mp3
12TrieuThienVinhQuang-nhac.mp3
Trieu Thien Vinh Quang.pdf
05ChoConDenVoiNgai-melody.mp3
05ChoConDenVoiNgai-nhac.mp3
Cho Con Den Voi Ngai.pdf
13CamTaChua-melody.mp3
13CamTaChua-nhac.mp3
Cam Ta Chua.jpg
Tình Ca