Trang Chính   |   Tĩnh Niệm   |   Thánh Ca    |   Tình Ca   |    Sách Hay    |    Nối Kết    |    Liên Lạc

Trang Chính Tĩnh Niệm Thánh Ca Sách Hay Nối Kết Liên Lạc

Lời Bình

Ông Bà Nguyễn Văn Nhuệ & Thu-Nhi

Linh mục Giu-se Trần Đình Thụy

Linh mục Tống Đình quý, ICM

Lê Văn Phán

Mục sư Đặng Ngọc Báu

Nhà văn Quyên Di

Ấn bản Anh ngữ: Ave Maria Press; Tổng giám mục Roger Mahony: Tổng giám mục Francis T. Hurley

    Bất kể những công kích tiêu cực trên báo chí, một cuộc thăm dò mới đây cho thấy 70% các linh mục Công Giáo đều khẳng định họ sẽ vẫn làm linh mục nếu được chọn lại. Đồng thời, hầu hết các linh mục đều cảm thấy thỏa lòng với phẩm chất của những sứ vụ họ đang thi hành, ủng hộ giám mục và giáo hoàng, và không nhất thiết thuận ý với việc xóa bỏ đòi hỏi độc thân của linh mục.

Đức ông Francis Friedl và một giáo dân là tiến sĩ Rex Reynolds nghĩ rằng: đây là một công việc rất đáng làm và mở rộng kiến thức khi tìm hiểu sâu xa hơn trong mức độ cá nhân với nhiều chi tiết qua các chuyện kể của những linh mục hạnh phúc nghĩ về ơn gọi của họ.

Để hoàn thành cuốn sách này, đức ông Friedl và tiến sĩ Reynolds đã du hành đến mọi miền trên đất nước Hoa-Kỳ –qua cả Gia-Nã-Đại và Tân-Tây-Lan– để phỏng vấn một số linh mục tiêu biểu đương thời, và để nghe họ tâm sự. Cụ thể, hai tác giả đã phỏng vấn các thành viên của những dòng tu và các linh mục triều, cha sở, phó xứ và giám mục, tuyên úy quân đội, chuyên viên hành chánh và hoạt động viên, và những linh mục trong lứa tuổi từ 20 đến 80.

Những điều khám phá được quả là chứng từ hùng hồn cho những ai suốt đời cảm thấy thu hút với ơn gọi đặc biệt này, và luôn luôn là những suy tư thật hấp dẫn trong cuộc sống của những linh mục ấy.

Các linh mục đã chia sẻ một cách bộc trực và thành thật niềm vui của họ, những tưởng lệ, và cả những lúc nản lòng trong nếp sống đặc biệt ấy. Những Cuộc Sống Phi Thường là một cuốn sách đầy khích lệ cho bất cứ ai đang nghĩ đến việc làm linh mục, cho những vị đã được truyền chức, và cho bất kỳ người Công Giáo nào mong muốn tìm hiểu sâu xa hơn và nguồn hứng về cuộc sống dấn thân của người môn đồ Đức Ki-tô Giê-su.°


Ave Maria Press


Độc giả sẽ tìm thấy những lời khích lệ trong những câu chuyện cá nhân của các linh mục trong nhiều sứ vụ khác nhau –hết thảy đều đã tìm được sự thỏa lòng lớn lao và niềm vui thâm sâu khi phục vụ Đức Ki-tô và Giáo Hội của Ngài.”°


Hồng Y Tổng giám mục Roger Mahony

Tổng Giám Mục Los Angeles, California


Quả là những mẩu chuyện cá nhân sâu sắc của 34 linh mục Công Giáo, những người yêu mến sứ vụ linh mục của mình, và hãnh diện về mối tương giao huynh đệ đặc thù của họ. Một cuốn sách dễ đọc và đầy phấn khích cho người Công Giáo thuộc mọi lứa tuổi.”°


Tổng giám mục Francis T. Hurley

Tổng Giám Mục Anchorage, Alaska

       Trở lại Mục Lục

Đọc Sách NCSPT