Trang Chính   |   Tĩnh Niệm   |   Thánh Ca    |   Tình Ca   |    Sách Hay    |    Nối Kết    |    Liên Lạc

Trang Chính Tĩnh Niệm Thánh Ca Sách Hay Nối Kết Liên Lạc

Nghịch Cảnh Thành Ngợi Ca

Tác giả: Merlin R. Carothers

Chuyển Ngữ: Thiên Ca

Ấn bản Anh ngữ: Prison to Praise

Đã ghé qua

“Anh em hãy vui mừng luôn mãi, và cầu nguyện không ngừng.
Hãy tạ ơn trong mọi hoàn cảnh. Anh em hãy làm như vậy,
đó là điều Thiên Chúa muốn trong Đức Ki-tô Giê-su.”

I Thes-sa-lô-ni-ca 5:16-18


1. Người Tù

2. Được Tự Do

3. Tìm Kiếm

4. Được Đầy Tràn

5. Quyền Năng Của Ngài Ở Trong Bạn

6. Việt Nam

7. Hãy Vui Mừng!

8. Hãy Ca Ngợi Ngài!

Lời Kết

Prison to Praise

ISBN 0-943026-08-3

Copyright © 1972 by Merlin R. Carothers

Foundation of Praise

P.O. Box 2518, Escondido, CA 92033

www.MerlinCarothers.com


Nghịch Cảnh Thành Ngợi Ca

ISBN 978-0-9898114-1-5

Copyright © 2014 by Thiên Ca Publishing Ministry

11342 Chapman Ave., Garden Grove, CA 92840

www.TinhThuongNhiemMau.com


Bản dịch Việt Ngữ được thực hiện theo hợp đồng giữa
Foundation of Praise và Thiên Ca Publishing Ministry.

Các trích đoạn Kinh Thánh được dùng theo bản dịch của
Nhóm Các Giờ Kinh Phụng Vụ với sự chấp thuận của Đại Diện
tổ chức Kinh Thánh Cho Mọi Người tại Hoa-Kỳ ngày 11-9-2014

       Tải bản pdf Công Giáo miễn phí

       Tải bản pdf Tin Lành miễn phí

In lần thứ nhất tại Hoa-Kỳ

Khổ 4” x 6.75” 112 trang

Giá ủng hộ $3.50 USD tại Hoa-Kỳ

Phát hành tháng 11/2014

Địa chỉ liên lạc để mua sách:
11342 Chapman Ave.,
Garden Grove, CA 92840 USA
email:
ThienCa.PTL@gmail.comDù Bạn là Công Giáo, Tin Lành, Chính Thống hay chưa hề một lần tin vào Thiên Chúa, đọc cuốn sách nhỏ này, Bạn sẽ gặp một mẫu số chung tuyệt đối: ca ngợi Thiên Chúa trong mọi hoàn cảnh của cuộc đời và tín thác nơi sự quan phòng của Ngài, vì Ngài biết rõ các nhu cầu của chúng ta, và biết điều gì thiện hảo nhất cho đời sống chúng ta. Chúa biết từng sợi tóc trên đầu Bạn, nên mọi chuyện xảy ra trong đời đều không ngoài kế hoạch yêu thương của Ngài.


Lời Giới Thiệu: GM Giuse Trần Văn Toản,

Giám Mục Phụ Tá Giáo Phận Long Xuyên

Đôi Lời Của GM Giuse Trần Văn Toản NCTNG - CG - Final Web 2015.pdf NCTNG - TL - Final USA 2015.pdf