Trang Chính   |   Tĩnh Niệm   |   Thánh Ca    |   Tình Ca   |    Sách Hay    |    Nối Kết    |    Liên Lạc

Trang Chính Tĩnh Niệm Thánh Ca Sách Hay Nối Kết Liên Lạc

Mục Lục

Lời Ngỏ – 6

Lời Mở Đầu – 10

Giới Thiệu Tác Phẩm – Ấn Bản Việt Ngữ – 12

Ghi Chú Của Người Dịch – 19


I. Hãy Thắp Đèn Lên

Những Linh Mục Trong Các Mục Vụ Đặc Biệt

Đức ông John J. Egan – 25

Linh mục Walter J. Burghardt, S.J. – 41

Linh mục Richard Gielow, C.M. – 51

Linh mục Charles A. Gallagher, S.J. – 65

Linh mục Geread S. Sloyan – 79


II. Đừng Mang Theo Túi Xách

Các Linh Mục Trong Cộng Đoàn Dòng Tu

Linh mục Steve Doyle, O.F.M. – 91

Linh mục Juan Rivas, L.C. – 105

Linh mục Thomas W. Cummings, S.J. – 115


III. Hãy Thả Lưới Xuống

Các Linh Mục Tại Xứ Đạo

Đức ông Michael Heras* – 129

Linh mục Thomas M. Anglim* – 137

Linh mục Richard W. Moyer* – 147

Linh mục Arnold Weber, O.S.B.* – 157

Linh mục Williams Trienekens* – 167

Linh mục William J. Bausch* – 175


IV. Hãy Chăn Các Chiên Ta

Những Linh Mục Trở Thành Giám Mục

Giám mục Leonard J. Olivier, S.V.D. – 191

Giám mục John Mackey– 201

Giám mục Michael W. Warfel – 213


V. Các Bầy Chiên Khác Của Ta

Những Linh Mục Đến Từ Các Truyền Thống Đức Tin Khác

Linh mục Jack D. Barker – 227

Linh mục Louis A. Sigman – 237


VI. Hãy Theo Ta

Những Linh Mục Chiến Thắng Được Các Nghi Nan

Linh mục Ned J. Blick – 249

Linh mục Andrew J. Umberg* – 259

Linh mục Donald J. Goergen, O.P.* 267

Linh mục James A. Krings* – 281


VII. Ta Đã Từng Gặp Hiểm Nguy

Các Linh Mục Vượt Qua Được Những Khó Khăn Bất Thường

Linh mục Raymond B. Kemp – 297

Linh mục Robert L. Marciano – 315

Linh mục John F. Carney – 227

Tổng giám mục Michael Sheehan – 245


VIII. Hãy Chỗi Dậy Mà Đi

Các Linh Mục Đã Thay Đổi Được Cái Nhìn Nội Tâm Mới

Đức ông Thomas C. Brady – 351

Đức ông Charles Fortier – 361


IX. Để Niềm Vui Của Các Con Được Trọn Vẹn

Những Linh Mục Sẽ Chọn Lại Lần Nữa Y Như Thế

Đức ông John V. Sheridan* – 373

Đức ông Francis J. Smith – 387

Linh mục Edward Ramacher – 397

Linh mục Patrick J. Waite – 403

Linh mục Theodore M. Hesburgh, C.S.C. – 413

Lời Cuối – 425

Ghi Ân – 426

Đôi Dòng Về Hai Tác Giả – 427

Phụ Lục: Những Khác Biệt Quan Trọng… – 428

Lời Bình – 438

* Những câu chuyện đã được dịch ở Việt Nam

Những cuộc Sống Phi Thường

34 linh mục kể chuyện đời mình

Copyright  ©2013 by Phạm Đình Đài

International Standard Book Number:  978-0-9898114-0-8

Nguyên tác Anh ngữ: Extraordinary Lives: thirty-four priests tell their stories.

Tác giả: Msgr. Francis P. Friedl and Rex Reynolds

Ave Maria Press xuất bản 1997 tại Hoa-Kỳ

Giấy phép chuyển dịch Việt ngữ ngày 13-6-2012

Xuất bản lần thứ nhất tại Hoa-Kỳ,  Tết Nguyên Đán 2014

Hồng-Trần Publishing

Tạ ơn Thiên Chúa  – đã cho con làm người và làm con Chúa

Kính dâng Thân Phụ An-tôn Phạm Đình Tong – đã đưa con vào đời

Tưởng niệm

        Thân Mẫu An-na Lê Thị Bốn – đã dưỡng nuôi con

        Hai Sư Phụ – đã uốn nắn con

                Linh mục Đa-minh Nguyễn Quang Thản

                Linh mục Đa-minh Đinh Xuân Bách

        Bào đệ An-tôn Phạm Đình Thọ – đã thay Huynh phụng dưỡng Thân Phụ Mẫu

Đã ghé qua