Trang Chính   |   Tĩnh Niệm   |   Thánh Ca    |   Tình Ca   |    Sách Hay    |    Nối Kết    |    Liên Lạc

Trang Chính Tĩnh Niệm Thánh Ca Sách Hay Nối Kết Liên Lạc

Lời Bình

Ông Bà Nguyễn Văn Nhuệ & Thu-Nhi

Linh mục Giu-se Trần Đình Thụy

Mục sư Đặng Ngọc Báu

Nhà văn Quyên Di

Ấn bản Anh ngữ: Ave Maria Press; Tổng giám mục Roger Mahony: Tổng giám mục Francis T. Hurley

Lê Văn Phán

Linh mục Tống Đình quý, ICM

1) Là một linh mục, sau khi đọc cuốn sách “Những Cuộc Sống Phi Thường” viết về cuộc đời, hay đúng hơn những lời tâm sự của các linh mục khác, cảm nghĩ chung của cha thế nào?

Nếu linh mục hiểu cho đúng ý nghĩa chức vụ Mục Tử, thì không còn lối sống nào khác hơn lối sống của Chính Chúa Giêsu mà chúng ta phải bắt chước…

Nếu chiêm ngắm chính xác vai trò cứu thế của Chúa Giêsu mà các linh mục đang bước theo, thì cuộc sống của các Ngài ngày nay phải dấn thân, hy sinh và từ bỏ hơn nữa,

Nếu cứ như lời dậy của Chúa Giêsu: “Như Cha đã sai Thầy, Thầy cũng sai anh em…” thì rõ ràng Linh Mục chỉ là người được sai đến,  làm những công việc được trao phó. Và như người đầy tớ trung tín chờ đón Ông Chủ trở về.

2) Cha nghĩ những ai nên đọc cuốn sách này, và cuốn sách có thể mang ích lợi gì cho họ?

Là câu chuyện hay thì ai cũng có quyền đọc, nhưng đọc để giải trí, để qua thời gian trống vắng, hay đọc để xem lại hình ảnh Đức Giêsu đã rõ nét nơi cuộc sống của tôi chưa (?),

Mỗi cuộc sống đặc biệt đó, là một cái gì riêng tư cho mỗi cá nhân, mỗi hoàn cảnh, mỗi tập tính riêng, họ đã nỗ lực để bắt chước cuộc sống của Chúa nơi những phạm vi riêng tư đó,

Họ đã bắt chước cuộc sống của Chúa vào đời sống riêng tư của họ, họ đã chiếu giãi ánh sáng của Chúa, đã loan truyền Lời Chúa, đã trở nên là tiếng chuông cảnh tỉnh cho mọi người qua lối sống. Và như thế, mỗi người giáo sĩ hay giáo dân một cách mặc nhiên đã trở thành Giêsu –Đấng cứu độ– cho thời đại hôm nay.

3) Cha nghĩ có nên đề nghị cuốn sách này trở thành một cuốn sách phải đọc cho các đại chủng sinh trong chủng viện? Và nếu họ đọc trước khi chịu chức, cuộc đời linh mục của họ liệu có ảnh hưởng tốt hơn không?

Nếu nói “phải đọc” thì có lẽ không nên, vì trong chủng viện đã có quá nhiều môn học, và môn học nào cũng phải ra công tìm kiếm thêm tài liệu, nên sau 2 năm triết, 4 năm thần học, cũng đã quá đủ cho  mỗi người khi “ra trường” để có một mẫu người “mục tử” xứng đáng với Lòng Chúa mong muốn..

Tuy nhiên, nếu mọi người khi “ra trường” đều có một đời sống mục tử xứng đáng như lòng Chúa mong ước, và lợi ích cho công cuộc truyền giáo hôm nay, thì cuốn sách “Những Cuộc Sống Phi Thường” không cần thiết để xuất bản nữa. Vì những lối sống đó cũng chỉ là bình thường, và là hậu quả đương nhiên của nền giáo dục trong các Đại chủng viện.

Vấn đề được đặt ra là, bên cạnh những mẫu gương mục tử sống động, thì cũng không ít những mục tử chưa đủ mức độ xứng đáng…

Do đó, với tư cách cũng là Linh Mục, tôi cám ơn bạn đã gửi cho tôi “bản thảo” với những câu hỏi này để góp thêm vài ý kiến.

Khi đọc xong tập sách, tôi phải giật mình: Họ thật hy sinh – quảng đại – hết mình cho Dân Chúa. Họ làm được, còn tôi sao chưa làm được? Tôi nghĩ đọc những mẫu gương này cũng đem lại cho tôi niềm phấn khởi mới. °

Linh mục Tống Đình quý, ICM[1]
Chánh xứ Ninh Loan, Đức Trọng

______________________
[1] I.C.M. – Tu Hội Tận Hiến.Trở lại Mục Lục